Palvelut

Asiakkaamme saavat aina henkilökohtaista ja nopeaa palvelua ensiluokkaisissa Helsingissä sijaitsevissa tiloissamme. Tämän lisäksi puhelinpalvelunumeromme 0600-411011 palvelee kello 9-21.


Asunto- ja rakentamisriidat
Selvitämme asunnon myynnistä, vuokrauksesta, rakentamisesta ja korjausrakentamisesta aiheutuneet riidat sekä vastuukysymykset asunto-osakeyhtiöissä.


Konkurssioikeus
Toimimme konkurssipesän pesänhoitajana. Laadimme konkurssivalvontoja velallisten konkursseissa ja hoidamme takaisinsaantivaatimuksia.


Perheoikeus
Laadimme avioehtosopimuksia ja testamentteja. Autamme perhesuhteiden muutostilanteissa laatimalla sopimuksia omaisuuden jaosta, lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä avustamme oikeudenkäynneissä.


Perintöoikeus
Kuolintapauksissa huolehdimme kokonaisvaltaisesti kuolinpesän asioiden hoitamisesta aina perunkirjoituksesta perinnönjakoon saakka. Toimimme myös pesänselvittäjinä ja pesänjakajina sekä avustamme pesänjakokokouksissa tilanteissa, joissa asiaa ei ole saatu sovittua.


Rikosoikeus
Toimimme rikoksesta epäillyn avustajina/puolustajina esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Avustamme myös rikoksista kärsineitä asianomistajia oikeudenkäynneissä.


Sopimusoikeus
Korostamme aina sopimuksenteon järkevyyttä ja huolehdimme tarvittavien sopimusten laadinnasta yksityishenkilöille ja yrityksille.


Oikeudenkäynnit
Avustamme ja edustamme asiakkaitamme kaikissa riita-ja rikosoikeudenkäynneissä.


Vahingonkorvausoikeus
Hoidamme henkilö- ja esinevahinkoihin liittyviä toimeksiantoja sekä vahinkoa kärsineiden että vahingon aiheuttajien puolesta. Hoidamme vakuutussopimusten tulkinnasta syntyviä riitoja.


Yhtiöoikeus
Yhtiöoikeuden puitteissa huolehdimme uusien yritysten perustamisesta. Laadimme yrityksen toiminnan kannalta keskeiset sopimukset ja avustamme yrityksen luovuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.


Jos ette ole varma voimmeko auttaa, voitte tiedustella sitä suoraan meiltä, ilman että se velvoittaisi Teitä mihinkään.