Hinnasto

Palkkioperusteet tyyppitapauksittain:

Palkkioperuste on aikaveloitus. Perustuntiveloitus on 200  euroa lisättynä arvonlisäverolla (24 %) eli yhteensä 248 euroa. Oheiset toimenpide- ja tehtäväveloitukset soveltuvat yksinkertaisimpien esimerkinomaisten tyyppitapauksien viemään aikaan. Hoidamme myös toimeksiantoja oikeusapupäätöksellä www.oikeus.fi

Hinnat alkaen (sis. alv 24 %) eur

NEUVOTTELUT

Alustava puhelinneuvottelu toimeksiannosta 15 min
Puhelinneuvottelut alkaen
Neuvottelu toimistossa 1 h
Neuvottelu toimiston ulkopuolella 1,5 h

ASIAKIRJOJEN LAADINTA

Avioehtosopimus, testamentti
Lahjakirja, lahjaveroilmoitus
Kiinteistön kauppakirja
Kirjeenvaihto kirjeeltä

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

Avioerohakemus
Hakemusasiat istuntokäsittely, 3 h
Osituksen toimittaminen (sopimus)
Perunkirjoitus
Perinnönjako (sopimus)

RIKOSOIKEUS

Esitutkinnassa avustaminen, vastaaja 1,5 h
Esiintyminen oikeudessa, asianomistaja 2 h
Esiintyminen oikeudessa, vastaaja 2 h

RIITAOIKEUDENKÄYNTIASIAT

Haastehakemuksen laatiminen
  • velkomus 1 h
  • riitainen asia 4 h
  • vastaaminen haasteeseen 2 h
Kirjallinen lausuma oikeudelle 1,5 h
Esiintyminen oikeudessa
  • suullinen valmistelu 3 h
  • pääkäsittely 3 h
KULUKORVAUKSET
Valokopiot / sivu
Autokilometri

OIKEUDENKÄYNTIMAKSUT VALTIOLLE

Korkein Oikeus ja Korkein hallinto-oikeus
Hovioikeudet
  • Rikosasia, lähestymiskieltoasia, jollei muutosta
  • Muu asia
  • Käräjäoikeus, riita-asia
  • Käräjäoikeus yksipuolinen tuomio